Diesel-Serwis

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., b. i w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, iż:

DIESEL – SERWIS S.C. ZDZISŁAW MĄDRY, ROBERT MĄDRY, NIP: 739-10-28-784, ul. Sprzętowa 4, 10-467 Olsztyn, w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu Polityki Prywatności dostępnej na stronie https://diesel-serwis.com.pl/pl/politykaprywatnosci . Wynika to z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu prowadzenia komunikacji, w szczególności przesyłania odpowiedzi na zapytania oraz informacji w formie e-mail o ofercie, usługach, terminach wizyt, dostępnych promocjach itp.

Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu komunikacji.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych w celu prowadzenia komunikacji, prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości e-mail na adres: madry@bosch-service.pl.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, to ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi -komunikacji za pomocą środków elektronicznych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są upoważnieni pracownicy firmy oraz firma udostępniająca serwery do prowadzenia strony internetowej, poczty elektronicznej.