Diesel-Serwis

Polityka prywatności

§1.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

§2.

Administratorem danych osobowych jest DIESEL – SERWIS S.C. ZDZISŁAW MĄDRY, ROBERT MĄDRY, NIP: 739-10-28-784, ul. Sprzętowa 4, 10-467 Olsztyn.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się pod następujący adres mailowy: madry@bosch-service.pl.

§3.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości : przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • minimalizacji i adekwatności danych : przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
 • prawidłowości danych : dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
 • ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych : dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
 • integralności i poufności danych : zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
 • rozliczalności : jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§4.

Na naszej stronie internetowej zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko – podczas wypełniania formularza kontaktowego, niezbędne do kontaktu;
 • nr telefonu – opcjonalnie – dane służące do kontaktu;
 • adres email – podczas wypełniania formularza kontaktowego; za pośrednictwem adresu email możliwy jest kontakt;
 • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, by można było nawiązać komunikację – wysłać email przez formularz kontaktowy i otrzymać odpowiedź zwrotną bądź oddzwonić w przypadku kontaktu telefonicznego. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie witryny, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§5.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą witrynę internetową).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z witryny internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

§6.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania:

 • Cel – komunikacja z klientem, marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe Klienta, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas zgody osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w celu komunikacji z Tą osobą.

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

§7.

Uzyskanych od Klienta danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami, np. firm hostingowych . W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom ograniczona jest do wymaganego minimum. Dostęp do danych osobowych posiadają także upoważnieni do tego pracownicy.

Posiadane przez nas dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§8.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Klientów nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§9.

Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Klienci mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać zgodę należy napisać pod podany poniżej adres mailowy.

Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na podany adres mailowy: madry@bosch-service.pl.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., b. i w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, iż:

DIESEL – SERWIS S.C. ZDZISŁAW MĄDRY, ROBERT MĄDRY, NIP: 739-10-28-784, ul. Sprzętowa 4, 10-467 Olsztyn, w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu Polityki Prywatności dostępnej na stronie https://diesel-serwis.com.pl/pl/politykaprywatnosci . Wynika to z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu prowadzenia komunikacji, w szczególności przesyłania odpowiedzi na zapytania oraz informacji w formie e-mail o ofercie, usługach, terminach wizyt, dostępnych promocjach itp.

Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu komunikacji.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych w celu prowadzenia komunikacji, prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości e-mail na adres: madry@bosch-service.pl.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, to ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi -komunikacji za pomocą środków elektronicznych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są upoważnieni pracownicy firmy oraz firma udostępniająca serwery do prowadzenia strony internetowej, poczty elektronicznej.